#yearinreview2016 Đúng là 1 năm của mẹ bỉm sữa lun

1 1  
#yearinreview2016 Đúng là 1 năm của mẹ bỉm sữa lun. Dzui thiệt dzui mà đuối cũng thiệt đuối… Cuối cùng cũng hết năm � Hơi bùn vì ko còn đc hưởng ko khí Year End ��☃��.
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *