Xin mọi người share bài cô Hằng nhớ cho là đây là PHẢN BIỆN CHI TIẾT về mặt CHUYÊN MÔN

Xin mọi người share bài cô Hằng nhớ cho là đây là PHẢN BIỆN CHI TIẾT về mặt CHUYÊN MÔN, chứ không hề có nghĩa là “phe” nào đúng, “phái” nào sai trong cuộc tranh luận về uy tín cá nhân một bác sĩ nổi tiếng ạ.
Người giỏi hoàn toàn có thể nhầm lẫn – nếu như không kiểm tra lại thông tin của mình cẩn thận. Việc người ta nhầm không có nghĩa là tư cách đạo đức của họ “có vấn đề” – đây là những khái niệm hoàn toàn tách biệt. Vì vậy mong các bạn share bài cô Hằng chú ý cho điều đó ạ.