Vừa về nhà mẹ nói mi có thư

Vừa về nhà mẹ nói mi có thư, ngồi nghĩ mãi nhớ là mình đâu coa đặt mua dĩa big bang hay album KPop đâu mà ai gửi về gói ghém cẩn thận mở ra mời biết là anh hùng thiếp của H&M, thiệt ra tên brand này là Hải Minh nha .
Hẹn bạn Quan Ngoc và ekip Zee ngày 7/9 ở Vincom nhé . Thiệp rất đẹp !!!