Việc người dân bắt giữ công an ở Đồng Tâm là hành vi tự vệ

Việc người dân bắt giữ công an ở Đồng Tâm là hành vi tự vệ, hay còn gọi là phòng vệ chính đáng. Giống như bắt cướp. Bắt là nhẹ nhàng, khi có cướp cố tình vào nhà sau khi đã có cảnh báo thì chủ nhà thậm chí có quyền chủ động tấn công mà không cần quan tâm đối phương sẽ bị thương hay sẽ chết. Chuyện đơn giản thế thôi, chớ dùng chữ nghĩa bóng bẩy để che giấu bản chất vấn đề và bao biện cho cướp. Chính quyền phải cảm ơn dân làng Hoành vì họ chưa làm ai chết hay bị thương. Dân thế là quá hiền, đừng mong hơn.