Việc chuẩn bị đến giờ này đã hoàn tất

Việc chuẩn bị đến giờ này đã hoàn tất . Ngày mai mùng 10 tháng tư âm lịch vào lúc 18g30 , chùa Tuệ Quang sẽ cử hành Lễ khai kinh và Lễ tắm Phật . Trân trọng kính mời quý Phật tử cùng tham dự.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni viên Vô Ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
See Translation