VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG!
Tư vấn bằng cái tâm và đọc lại những thông tin quan trọng, tư vấn tỉ mẩn lại những điều khoản quan trọng trong khi trao hợp đồng.
Hãy nhớ:
⚠ Không có nguyên lý nào nói rằng khách hàng chúng ta sử dụng đồng tiền để đầu tư một cách an toàn nên chúng ta luôn kiên trì giúp họ hiểu rằng: phân chia tài chính ra nhiều tài khoản, nhiều cách đầu tư, tiết kiệm và bảo vệ tài sản!
⚠ Không có nguyên lý nào nói rằng Công ty BHNT không phá sản (vì tỷ lệ rủi ro của khách hàng dù được xác định tỷ lệ rủi ro với những phép toán, thống kê và xác suất cực kỳ khoa học nhưng thực tế có những biến động rủi ro cao hơn con số thống kê) nên Cty BHNT cần phải có vốn Pháp định, vốn Điều lệ, ký quỹ, trích lập dự phòng rủi ro, quỹ dự trữ bắt buộc và Bộ tài trực tiếp quản lý QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. Nghĩa là không phải không PHÁ SẢN mà nếu có thì Nhà nước thông qua cách quy định “nắm đằng cán” để bảo hộ cho người dân.
⚠ Không có nguyên lý nào nói rằng: con người là bất tử, không bệnh tật, không tai nạn… và cũng không có nguyên lý nào cho rằng: người trụ cột ra đi thì những đứa trẻ dưới 18 tuổi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Do vậy, BHNT là chân lý không thể bàn cãi.
⚠ Không có nguyên lý nào nói rằng: không có kẻ lừa đảo ẩn bên trong bất cứ nơi nào, khi nào, cho dù là nơi uy nghiêm tôn giáo hay nơi cầm cán cân công lý (kể cả Tòa án). Thế cho nên, dân ta cần phải hiểu biết, biết phân biệt thực hư, biết tôn trọng người tốt và tẩy chay người xấu.
⚠ Không có nguyên lý nào đảm bảo cho những tế bào Việt Nam mãi mãi được bảo vệ, né tránh được rủi ro nên nghề BHNT sẽ không bao giờ bị “khai tử”!
Những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu. Chúng ta buộc phải sống cho ra sống cho đến khi không thể không xa lìa cõi đời này!
Tác giả: Thiện Hùng Hà!