Tự nhủ lòng ko đc bức xúc nhiều kẻo bị già giống mấy chị 32t

1  
Tự nhủ lòng ko đc bức xúc nhiều kẻo bị già giống mấy chị 32t, thì buồn lắm
See Translation