Tự nhiên mình lại rất chi là kết một em máy chạy bộ mà lại chưa có kinh nghiệm mua và sử dụng cái này bao giờ

Tự nhiên mình lại rất chi là kết một em máy chạy bộ mà lại chưa có kinh nghiệm mua và sử dụng cái này bao giờ…k bit loại nào tốt và nên sử dụng thế nào…có ai dùng qua hay bit thì tư vấn dùm đi ak…mình đang mún mua!!!