Trong tương lai gần My sẽ tách biệt giữa trang cá nhân và trang dành cho những thông tin chính thống

Trong tương lai gần My sẽ tách biệt giữa trang cá nhân và trang dành cho những thông tin chính thống. Có thể trang cá nhân này sẽ không để public nữa mà chỉ dành riêng cho người thân và bạn bè. Những người yêu quý Hoàng My, chúng ta chuyển nhà nhé…
Tình yêu chúng ta sẽ vẫn nguyên vẹn

Thank you
photographer: cute Phước Văn Nguyễn
makeup: <3 Do Phuoc Loi stylist: baby Trần Đạt