Trời mát các bạn cứ quẩy nhiệt tình thế thì người nông dân biết phải làm sao

1 1 1  
Trời mát các bạn cứ quẩy nhiệt tình thế thì người nông dân biết phải làm sao, ahuhu.
Chính thức hnay hết sạch hàng nhé, ai ăn mai hàng về tớ Ship. Đừng trách tớ, t cũng muốn kiếm xèng mà, ahihi
Thịt ngon dã man
See Translation