Tôi tin rằng không ai cô đơn trên những cuộc hành trình cuộc sống nếu biết chia sẽ và tìm kiếm những cơ hội

Tôi tin rằng không ai cô đơn trên những cuộc hành trình cuộc sống nếu biết chia sẽ và tìm kiếm những cơ hội. Tôi đã nghiệm ra rằng, khi tôi chia sẽ câu chuyện của mình, điều đó sẽ tạo ra một cơ hội cho người nào đó hiểu mình, tạo một cơ hội để kết nối đến những sự trợ giúp và tạo một cơ hội để thúc đẩy động lực bản thân.
No one will be alone on his life journeys if he shares his ideas and seek opportunities. I realize that as I share my stories, it gives a chance for someone to see my insights, a chance to open up my heart to get help, and a chance to be self-motivated.
(Tâm Nguyễn)