Tôi thấy nhiều người phản đối bộ phim Vietnam War

Tôi thấy nhiều người phản đối bộ phim Vietnam War, rằng không khách quan, rằng thiên kiến, bịa đặt hay những gì đại loại thế.
Tôi muốn đặt câu hỏi, chúng tôi là những người sinh ra sau 1975, chúng tôi có cơ hội nào để tiếp cận với sự thật của cuộc chiến?
Tôi 36 tuổi, và đã mất hơn 30 năm chìm đắm trong những gì người ta dạy dỗ, nhồi nhét vào đầu dưới những mái trường XHCN một màu mà nay vẫn biết loay hoay tìm hiểu để tường tận thêm sao?!
Vì thế, dù đúng dù sai, dù hay dù dở đây vẫn là cơ hội lớn và tốt để những lớp người trẻ tìm hiểu về cuộc chiến thảm khốc đã tàn phá, huỷ hoại quá khứ, thậm chí là cả hiện tại và tương lai của đất nước này.
Các bạn trẻ đừng sợ, đừng ngần ngại. Chẳng có bộ phim nào “đáng sợ” bằng những gì đã học trước đây đâu.
Thong thả tự tại mà xem đi, hehe