Tình cảm dù sâu đậm cách mấy cũng sẽ đến lúc nhạt dần☹️ Và làm thế nào để lúc nào cũng là lần đầu

Tình cảm dù sâu đậm cách mấy cũng sẽ đến lúc nhạt dần☹️ Và làm thế nào để lúc nào cũng là lần đầu, là lúc mới yêu,… Và đây:
#BÍ #QUYẾT #GIỮ #CHỒNG #THẦN #THÁNH
Khách em bảo lâu lâu chồng đi mới có cơ hội đặt kén được, lâu lâu chồng về #vờn miếtsạch sẽ thoáng mát mà còn #khít nữa ai mà ko thích cho đượccảm giác #rách như lần đầu luôn, toàn là lời văn của khách, nói điêu câu nào cho mất lộc thế thâuuu‼️
#Khít đến nỗi mà chồng nhăn luôn, sợ thật ý, rộng cũng kêu, mà khít quá cũng than
Có chệ em nào muốn chồng nhăn như vậy hăm?
Inb em ngay và liền cùng sở hữu BÍ KIẾP nhoaaaa‼️
See Translation