Tin vui

Tin vui – Tin Vui :
Hôm nay các Linh Mục trên địa bàn Quỳnh Lưu Nghệ An như…Giáo Hạt Hạt Thuận Nghĩa và Giáo Hạt Vàng Mai – thuộc Giáo Phận Vinh..đã lên tiếng phản đối chính quyền Huyện Quỳnh Lưu và Nghệ An đã dùng mọi hành động và lời nói xấu-Bôi Nhọ – Vu Khống – Đấu Tố nhằm kết Án cho Cha Anthony Đặng Hữu Nam và Cha J.b Nguyễn Đình Thục…
+ kính mong anh chị em hãy chia sẽ mãnh mẽ để cho tất cả khắp nơi trên đất nước việt nam này và cho cả thế giới biết để họ cũng như tất cả mọi người đồng hành cùng với quý “CHA” để chúng ta cùng nhau lên tiếng phản đối… những việc làm sai trái của chính quyền tỉnh nghệ an và huyện quỳnh lưu