Thực phẩm biến đổi gen gây ung thư

Thực phẩm biến đổi gen gây ung thư?
Bàn về thực phẩm biến đổi gen làm tôi nhớ đến một nghiên cứu rất rình rang vài năm trước cho rằng cho chuột ăn bắp biến đổi gen làm cho chúng có nguy cơ bị ung thư cao. Nếu đúng thì đây là bằng chứng khoa học đầu tiên cho thấy thực phẩm biến đổi gen là nguy hiểm. Nhưng sau này giới khoa học phát hiện nhiều sai sót trong nghiên cứu đó và tác giả phải rút lại bài báo.
Phần lớn quan tâm của công chúng, chủ yếu là bên Âu châu (ngoại trừ Anh),…
Đọc tiếp