Thông báo bánh lọc nhà em ngày 1

1  
Thông báo bánh lọc nhà em ngày 1-2 ko có bánh bán lẻ nhá
Khách buôn bùng nổ 2 ngày ạ!
Toàn bộ khách lẻ em trả ngày mùng 3 sẽ có quà nhá ..!
See Translation