Thỏ chạy trong rừng thì gặp Sói đang hít Heroin

Thỏ chạy trong rừng thì gặp Sói đang hít Heroin.
Thỏ nói: ” Anh Sói ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng, ngoài kia có nhiều cảnh đẹp lắm”
Sói nghe lời và chạy theo Thỏ.
Đang chạy thì Thỏ và Sói gặp Cáo. Thấy Cáo đang chơi thuốc lắc, Thỏ cũng thuyết phục được Cáo theo Thỏ và Sói đi khắp khu rừng.
Chạy tiếp, cả ba đứa lại gặp Cọp đang hút Cocain.
Thỏ bèn nói: ” Anh Cọp ơi, Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và…..
Chưa kịp nói hết Cọp gầm lên:” ĐẬU MẠ CON MẶT LỒN kia, lần nào mày ngáo đá mày cũng rủ tao chạy khắp rừng “.
P/s : Tuần mới vui vẻ, mình kể chuyện vui chứ hem có í j đâu. Ahihi.
Đây là chân dzung người kể chuyện nha, choá chứ hem phải thoả nha.