Tao không nghĩ một lúc nào đó có thể tự lái xe từ nhà ở “Hawaii” đi “Singapore” chơi

Tao không nghĩ một lúc nào đó có thể tự lái xe từ nhà ở “Hawaii” đi “Singapore” chơi, buồn buồn rủ vài đứa bạn bào tour đi “Venice” ngắm “Paris” về đêm sau cơn mưa đầu hè.
Chưa bao giờ tao cảm thấy khoảng cách từ vành đai núi lửa Thái Bình Dương đi Châu Á, từ Á sang Âu lại gần đến như vậy. Đi chuyển bằng đường bộ mới cháy. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, chẵng bao lâu nữa, nước tao sẽ trở thành cường quốc “kinh tế thứ 2” sau Mỹ.
Đó là điều có thật chúng mày ạ.