Tận dụng tuổi còn xuân

Tận dụng tuổi còn xuân. Có khả năng còn đi được bao xa thì hãy đi bao xa… Chào tạm biệt Quý ACE Gia Đình Thân Hữu Hà Nội Nơi bao yêu thương gắn bó. Đi nhé hẹn ngày trở về New York Miền đất tiềm năng của ước mơ.