Suýt tí nữa thì bị một em gái da trắng như tuyết môi đỏ như son mũi như mọc ra từ trán đi xe đạp điện vượt đèn đỏ húc vào

Suýt tí nữa thì bị một em gái da trắng như tuyết môi đỏ như son mũi như mọc ra từ trán đi xe đạp điện vượt đèn đỏ húc vào. Xong em còn chửi mình “dm đi đứng thế à” rồi véo đi luôn. Em đi nhanh quá bỏ lại Yên trong cơn bàng hoàng buổi sáng chả nhẽ còn trẻ thế mặt còn chưa sửa hết đã vội đi đầu thai hả em mà vượt đèn đỏ thế kia
Người điều khiển phương tiện thô sơ là đi bộ như tôi luôn bị xã hội này bắt nạt mà