Set son gồm đủ các hãng nhé cả nhà với đủ các màu

1 1 1 1  
Set son gồm đủ các hãng nhé cả nhà với đủ các màu. Hiện m còn 2 set sẵn ở nhà.
Giá yêu thương cho em ý đi cả set là 1.850k nhé.
Bên ngoài các bạn ý tách set bán lẻ cũng trên 220-250k/c rồi.
See Translation