Sen mai em dư có 3kg thôi nhé ai múc ơi em nhé

1  
Sen mai em dư có 3kg thôi nhé ai múc ơi em nhé
145k /kg chuẩn Huế
See Translation