Sen em dư 2kg nhá ai hẹn qua nhà lấy nhớ ghé nhé

1  
Sen em dư 2kg nhá ai hẹn qua nhà lấy nhớ ghé nhé
See Translation