Sáng giờ bị bão cấp 12 tấn công về Bone Design liên tục inbox không dừng luôn

Sáng giờ bị bão cấp 12 tấn công về Bone Design liên tục inbox không dừng luôn!!!!!
Có biến gì ! Nói giả bộ thôi chứ biến gì cũng được! I LIKE!!!!!!!!!
Tranh thủ post mấy tấm hình được bạn khách hàng thân thiết review lại nghe vui muốn xỉu =)).
Bạn ấy bị lệch hàm, lệch khớp cắn xong bạn làm BD hết bị lệch luôn nhưng lâu lâu há miệng to lại bị, với mỗi lần há miệng to thì vẫn nghe tiếng kêu “cọc cọc”, xong mình nói bạn thử làm châm cứu đi bác sĩ nói là có cải thiện xong cái bạn mua luôn 3 lần làm. Tháng 3 bạn mới làm lần đầu tiên xong giờ bạn khen quá trời khen bạn nói là giờ đỡ lắm tiếng kêu đã đỡ rất nhiều làm mình mừng quá trời mừng luôn đó! Mình cảm ơn bạn <3 Lịch tháng 5 này ngày 6 ngày 7 vẫn còn nhiều lắm và mình tự tin nhận cả hai kĩ thuật là Bone Design và Châm Cứu nhé :-).