Ruột hến sạch 120k/kg

1 1 1 1 1  
Ruột hến sạch 120k/kg
Xào xúc bánh đa ( có bánh đa )
Nấu canh chua canh rau nhá
See Translation