Quản trị Nguồn nhân lực và Văn hóa DN từ góc nhìn của CEO SME VN

Quản trị Nguồn nhân lực và Văn hóa DN từ góc nhìn của CEO SME VN, Thái Nguyên, xứ Trà 30,31/5.
Lần đầu tiên tuyệt vời đi giảng ở Tỉnh. Không thể kể hết được những cảm xúc về các Doanh nhân Thái Nguyên, trẻ trung, năng động, văn minh và chân thành, nồng ấm.
Cảm ơn em Đỗ Hoa, đặc biệt cảm ơn Minh Hoa và tất cả những bạn trẻ yêu quý tôi mới quen mà như đã thân thiết từ rất lâu…
Hẹn gặp lại một ngày không xa!