Phen này thì cứ tha hồ mà chén nhé Vòng Cắm Din Loan Tang Violet Ng Phú Pepper

Phen này thì cứ tha hồ mà chén nhé Vòng Cắm Din Loan Tang Violet Ng Phú Pepper
See Translation

2 Comments

  1. Anonymous (Post author)

    Ông làm như tui là bợm nhậu vậy á

    Reply
  2. Anonymous (Post author)

    Hoho. Chị dzin dzin ít có nhậu nhưng mỗi khi nhậu là ko say ko về

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *