Ôi chết cười thanh niên tập mặc quần

1  
Ôi chết cười thanh niên tập mặc quần
Mẹ thay đồ đi chơi chưa kịp mặc quần thì cậu đã tự lục tủ lấy quần rồi ngồi xuống mặc như đúng rồi..
Hnay con chưa mặc được nhưng chứng tỏ con là đứa trẻ rất tự lập..
Cố lên con trai của mẹ!!!!
–Nhật ký con trai 18 tháng–
See Translation