Ở đâu hạnh phúc hơn

Ở đâu hạnh phúc hơn, đáng sống hơn?
– Một bên, chỉ là đày tớ quèn, và cũng chỉ mưa như mỗi ngày, thì đã được tận tâm hầu hạ.
Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội Nhà báo Việt Nam. Mưa thường nhật
– Còn, bên kia, phải ông bà dân, là chủ, mà phải tình trạng nguy cấp 50 năm có một lần, thì mới được giúp đỡ.
Sĩ quan Daryl Hudeck bế chị Catherine Phạm, 30 tuổi, ôm chặt con trai Aiden Phạm, 13 tháng tuổi. Bão Harvey, lớn nhất từ 50 năm ở Texas, quét qua thành phố Houston, với sức gió 210 km/g.