Nôn nao nhớ ngày này năm ấy Bill cũng săp đc dzậy ùi hen pa Van Tri Quan

1 1 1 1 1  
Nôn nao nhớ ngày này năm ấy Bill cũng săp đc dzậy ùi hen pa Van Tri Quan . Thời gian ơi, xin trôi thật mau… cho chúng tôi bớt rầu… bớt xù đầu. Dzè dze
See Translation