Nói chung 10 người giàu

1  
Nói chung 10 người giàu, chỉ có 1 người không hạnh phúc.
Nhưng 10 người nghèo thì 11 người bất hạnh
See Translation