Nói chính xác thì gia công phần mềm cho nước ngoài giúp làm giàu cho cty gia công phần mềm

Nói chính xác thì gia công phần mềm cho nước ngoài giúp làm giàu cho cty gia công phần mềm, nhưng cũng vắt kiệt nguồn nhân lực của quốc gia khiến các doanh nghiệp nhỏ không còn đất sống!
Con người cũng là một dạng tài nguyên, lúc nghèo thì đành đào than lên bán và mang người đi làm gia công, khi giải quyết được các vấn đề căn bản “chống đói” rồi thì phải tính đường phát triển bền vững hơn, không thể bán than, bán người mãi! Vì những tài nguyên này có hạn!
Than đá Việt Nam mình đã bán hết. Dân số VN tầm 20 năm nữa cũng sẽ già. Nếu không chuyển hướng gia công phần mềm sang hướng bền vững hơn thì ngành này cũng sẽ lụi tàn như ngành khai thác than vậy!
#dừng_gia_công_phần_mềm #stopoutsource