Nhìu ng bảo mình can đảm

1  
Nhìu ng bảo mình can đảm. Nhìu ng bảo bình thường thôi. Sao lại khác nhau thế nhỉ. Cũng đơn giản thôi. Vì những người can đảm mới cảm nhận đc sự can đảm của ng khac còn những ng chưa từng can đảm thì cũng chẳng hiểu khái niệm “can đảm” là j nên chẳng bao giờ hiểu và chia sẻ vơi ai đc. Đáng bùn cho họ nhỉ. Vì họ chẳng có chút giá trị gì trong cuộc sống này.
See Translation