Nhìn hình ảnh này càng làm người tiêu dùng có thêm lý do để chuyển sang Grab

1  
Nhìn hình ảnh này càng làm người tiêu dùng có thêm lý do để chuyển sang Grab!
See Translation