Nhìn cũng đc

Nhìn cũng đc. Ko đến nỗi như mình tưởng tượng
#vonvon
See Translation