Nhà có cô em gái đang dần trổ mã để lao ra chiến trường chiến đấu

Nhà có cô em gái đang dần trổ mã để lao ra chiến trường chiến đấu. Hy vọng có đỏ có thơm sẽ làm nên được cơm cháo gì đó :))
Photo by Hoàng Hồ, Minh Toàn Vũ
Dress by Lý Quí Khánh
MUA and Hair style by Quân Pu