Người ta ngủ máy lạnh áo dài quần dài

1  
Người ta ngủ máy lạnh áo dài quần dài, đắp mền đồ… còn chàng nhà kui quần ko thèm mặc, áo phong lững thững. Bưng bế lên gối ôm gối nằm đầy đủ cũng ko chịu. Cứ phải “thoải mái dzầy mới chịu ngủ”. Có 2 ông, ông nào cũng cá tính quá thể
See Translation