Ngoài kia nếu có khó khăn quá

Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà em nhé
Có anh nhờ…

Ngôn tình nhà người ta. Còn với nhà Đẩu, khúc đầu giống vậy đó, nhưng phải thêm khúc sau:
Có anh chờ…chửi vào mặt em
“Tao chửi mày bao nhiêu lần mà mày vẫn ngu. Đấy, thấy chưa, tốt quá rồi có ai thương? Cuối cùng vẫn phải lết xác về kiếm tao mà. Ủa hồi trước cãi giỏi lắm mà, sao giờ không cãi tiếp đi”

Ờ :))) Hahaaha… Sure. Bởi vậy cách vượt qua nỗi buồn là đừng có kể cho ổng nghe nếu không muốn bị chửi cho buồn thêm :)))))