Ngày xưa đi chơi vì mình thik đi chơi

1 1  
Ngày xưa đi chơi vì mình thik đi chơi.
Ngày nay đi chơi chỉ vì con thik đi chơi.
Ps: Ai bit đc cái đứa chụp hình đang sốt 38 độ mà cứ cố lết theo làm osin cho xắp nhỏ. Cũng tại cái tội cuồng con nên khổ thế này.
See Translation