Ngày xưa cứ nghêu ngao bài này 80 chục lần mà vẫn ko hỉu

1  
Ngày xưa cứ nghêu ngao bài này 80 chục lần mà vẫn ko hỉu.
Có con rồi ngồi hát lại 1 lần là thấm ngay.
Từ hồi có con… chính xác là 5 canh chày mẹ thức đủ năm canh … suốt gần 5 năm rồi…
Mau khoẻ nha con trai. 1 đứa thương và 1 đứa nhớ…
See Translation