Ngày lễ rảnh rỗi làm heo khô cho bố con nhà nó nhấm nháp

1 1  
Ngày lễ rảnh rỗi làm heo khô cho bố con nhà nó nhấm nháp.
Chỗ này thịt có 30k, ngon k kém gì bò khô ☺️
See Translation