Ngay khi vừa lên đỉnh đèo Prenn

1 1  
Ngay khi vừa lên đỉnh đèo Prenn, có ý tưởng gì ko Tuấn ơi!
See Translation