Ngày càng ghét

1 1  
Ngày càng ghét, a Hihi
Đứng yên đúng 30s rồi lại như giặc
–Huy 18m–
See Translation