Ngày 1: #22pushupchallenge

Ngày 1: #22pushupchallenge
Đáp trả đích đáng sự thách thức ngông cuồng của nhà ông Trương Anh Tuấn (tức Tèo Tiếp Thị) đây là phát đầu tiên. Việc thực hiện bài tập một cách hoàn hảo, đặc biệt với viêc gia tăng một số chi tiết tạo hình cho khu vực giữa ở những giây cuối cho thấy ông đã gặp đối thủ nguy hiểm. Tôi không hề mỏi tay, hụt hơi, hay là phải nhờ vợ tôi dìu vào nhà trong ở trạng thái mất ý thức!
Ps: trong tuần tới, do một số đòi hỏi đột xuất về xây dựng hình ảnh cá nhân, tôi sẽ dùng chân thay tay trong việc sử dụng di động. Trả lời có chậm mong anh/ chị thông cảm! 🙂 đồng thời cũng mong anh chị tìm giúp bác sĩ chữa khớp giỏi cho người nhà bị tai nạn lao động gần khu vực Hà Đông. Gia đình chân thành cảm ơn! 🙂