Nếu a đã k trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh a

Nếu a đã k trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh a, thì khi cô ấy ra đi a còn hối tiếc làm gì nữa?
Phụ nữ chúng tôi chỉ cần 3điều duy nhất đó là : tôn trọng, trân trọng và thấu hiểu. Chúng tôi khi đã yêu chân thành rồi thì vật chất hay ngoại hình của 1 người đàn ông k còn là thứ quan trọng nữa. Nhưng nếu a phá huỷ nó, là a đã phá huỷ nó. Người phụ nữ yếu đuối họ sẽ bỏ a mà đi ngay. Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ họ sẽ cho a cơ hội, 3 lần cơ hội, a lại phá huỷ 3 lần thì dù a có quỳ xuống khóc trước mặt thì phụ nữ vẫn sẽ lạnh lùng bước đi.
Chúng tôi yêu nhiều và chúng tôi đã dốc hết niềm tin hi vọng cho a. Chúng tôi k còn lại gì nữa ngoài nỗi đau a để lại. Anh còn trẻ a còn chơi, a còn thú vui a lắm lựa chọn, nhưng chúng tôi k phải là bến bờ a muốn khi nào quay về cũng được. A k trân trọng chúng tôi, chúng tôi luôn có quyền rời đi với tự tôn còn sót lại sau cùng.
Quả báo là có thật. Phụ nữ tốt như những viên kim cương giữa một rừng viên sỏi. Tội cho a mù nên mới k nhận ra được kim cương!