Nào mình cùng lên xe bus

1 1 1  
Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé ☘
See Translation