Một tuần mới

Một tuần mới…
Một ngày mới…
Một giờ mới…
Một phút mới…
Một giây mới… và tất cả đều là một khởi đầu mới…
Đừng nên quá kỳ vọng vào điều phù phiếm nữa nghe chưa cô gái…
Cô phải biết cô là ai ? Đừng nên than phiền những điều cô gặp phải nữa… đừng nên thắc mắc những điều cô muốn biết nữa… cô lớn rồi ko còn trẻ con nữa…
Cô hãy bắt đầu lại và sống trong hiện tại mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô thôi…
Bởi cô luôn là người may mắn mà… cố lên..!