Một hệ thống Linh tạo dựng bằng cả Tâm huyết của mình không thể để vài TP làm sụp đổ

Một hệ thống Linh tạo dựng bằng cả Tâm huyết của mình không thể để vài TP làm sụp đổ! Những Tổng Đại Lý – Đại Lý – Chi Nhánh bị bỏ bê hãy ib cho Linh. Linh sẽ cho mọi người vào 1 nhóm riêng trực thuộc cty. Linh sẽ giúp mọi người thành những NGÔI SAO để những người cấp trên đã bỏ bạn phải nuối tiếc…
Chjakj Linh nói được thì sẽ làm được!!!