Một đêm để nhìn nhận lại tất cả

1  
Một đêm để nhìn nhận lại tất cả. Một quá trình 4 năm ko phải it cũng chẳng phải nhìu để tường tận cái gọi là… Facebook 4 Biz. Sau 4 năm chiến với chàng Mark, thấu hỉu tai sao anh ấy giàu. Còn những ng kinh doanh FB ko phải dễ đạt đc mục đich vì cứ phải đổ tiền như nước vào cái phễu ko đáy. Cũng đúng thôi. Ko bùn phiền chẳng pực pội, chỉ có cảm giác ” nể” bạn í thui. Tôt. Một kế hoạch mới cho 1 năm mới. Càng làm, càng nhìu khó khăn càng thấy mọi thứ thật thú vị. Ông bà co câu” Biet người bit ta trăm trận trăm thắng. Bit thì bit ùi, thắng ko chưa bit
See Translation