Một bài viết mà mình hoàn toàn đồng ý và tâm đắc

Một bài viết mà mình hoàn toàn đồng ý và tâm đắc. Cảm ơn tác giả đã nói hộ suy nghĩ của mình về “mối nghi kị” trong việc triển khai xây dựng Chương trình GDPTTT và viết sách giáo khoa lần này.
Chỉ băn khoăn, tại sao toàn những nhà khoa học giáo dục gạo cội chẳng lẽ không hiểu được tác hại của việc làm theo quy trình ngược đó hay sao mà cứ tiếp tục dấn tới bằng được! Đặt ra mốc thời gian trong việc triển khai CT, SGK mới là cần thiết. Tuy nhiên, một khi mọi thứ chưa ngã ngũ, chưa sẵn sàng thì cần lùi lại thời gian để lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi một cách nghiêm túc, khoa học ngay từ khâu xây dựng CT tổng thể, đâu có nhất thiết phải ấn định phải bắt đầu triển khai đại trà dạy lớp từ ngay tháng 9/2018.
Mình thử hình dung về cách (có thể) đang được triển khai (chả biết có đúng y thế không!): Ba việc Xây dựng CTGDTT, Xây dựng chương trình bộ môn (giả định, vì CTGDTT đang được bàn cãi, lấy ý kiến), viết SGK (theo CT bộ môn giả định kia) đang được làm song song, độc lập (biết đâu hai việc sau đã có “sản phẩm giả định” rồi) mà không theo trình tự cái trước phải được hoàn thiện, được phê duyệt xong rồi mới làm cái sau… thì cuối cùng xã hội sẽ thu được cái gì???
Thú thực là mình kém, mình KHÔNG HIỂU NỔI!